Alates 01.01.2005 kehtib Saksamaal teemaksusüsteem kõikide sõidukite jaoks, mille mass on rohkem kui 7,5 tonni. Saksamaa teemaksuoperaatoriks on Toll Collect GmbH. Teemaksumäär sõltub:

Toll Collect on töötanud välja kiirteemaksusüsteemi, mis erinevalt vinjettidesüsteemist ja võtab tasu vastavalt läbitud teelõigu pikkusele ja veoauto saasteklassile. OBU seade registreerib GPSi kaudu saadud signaalid ja teeb digitaliseeritud kaartide põhjal kindlaks, kas sõiduk asub maksustataval teelõigul. Seejärel arvutab OBU välja vastava kiirteemaksu suuruse ning edastab andmed krüpteeritult mobiilside abil Toll Collecti arvutuskeskusesse. Pardaseadmete andmete mistahes uuendused – nt teenustasuparameetrid või uued maksustatavad teelõigud edastatakse sõiduki töötamist segamata n-ö õhuliidese kaudu traadita GSMi teel.

 

 

Aktuaalne info kehtivate tariifide kohta

NB. Alates 01.10.2021 Saksamaal kehtivad uued tariifid.

UTA One

Üks boks katab kogu Euroopa / 15 teemaksusüsteemi.

Toll Collect OBU

TC OBU seade mis installeeritakse TC partnertöökodades