Tähelepanu! Uus nõue kõikidele Prantsusmaa territooriumile saabujatele

Prantsusmaa valitsus sätestas uus nõue kõikidele kes tuleb Prantsusmaa territooriumile. Nüüd igal autojuhil olenemata mis riigist ta tuleb peavad kaasas olema sertifikaadid mida ta on kohustatud esitama piiri ületamisel ja prantsusmaa politsei nõudmisel.

Esimene sertifikaat – INTERNATIONAL TRAVEL CERTIFICATE – peab olema täidetud  autojuhi poolt.

Teine sertifikaat – EXEMPTION FOR PROFESSIONAL TRAVEL – peab olema täidetud ja allkirjastatud tööandja poolt (nt., juhataja poolt).

Väga oluline, et Teie ning Teie autojuhid oleksid käesoleva ümberkorraldusega kursis.

 

1.sertifikaat – täidab autojuht

2.sertifikaat – täidab tööandja