Standardne käibemaksutagastus

Erinevad riigid pakuvad käibemaksutagastust erinevatel tingimustel (erinev seadusandlus ja reeglid). Lisaks võivad ette tulla keelebarjääriga seotud probleemid ning segadust tekitada e-portaalide erinev ülesehitus. Meie saame Teid aidata ning täita erinevad taotlused Teie eest. Nii on Teil võimalik säästa aega, vältida ebameeldivat taotlusprotsessi ja säästa administratiivsete tööde pealt.

Teie eelised lühidalt:

  • Meie hoolitseme Teie käibemaksutagastuse taotluste eest.
  • Meie kontrollime üle Teie kviitungid ja arved ning esitame vajadusel vastuväited.
  • Meie saadame UTA arved ja kolmandate osapoolte arved õigesse kohta.
  • Me töötleme kolmandate osapoolte arved (kui need on olemas ja esitatud) lühikese etteteatamisega.
  • Teil ei teki keeleprobleeme välismaiste maksuametitega.
  • Te ei ületa ühtegi käibemaksutagastusega seotud tähtaega.
  • Te ei pea kokku koguma, ette valmistama ja edastama UTA arveid – vastavaid andmeid saab töödelda internetiportaalis. 

Te saate UTA kreeditarve, kus on kirjas, kui palju Te peaksite käibemaksu tagasi saama (peale seda, kui välismaised maksuametid on Teie taotlused üle vaadanud).