Arveldusteenus

Kogu info UTA kaardiga tasutud teenuste või toodete kohta jõuab UTA süsteemi ning nende andmete põhjal väljastab Union Tank arved kaks korda kuus.

UTA arvete koostamise süsteem koosneb neljast põhielemendist:

  • UTA Full Service kaart
  • UTA tehingu kinnitus
  • UTA tehingute väljavõte
  • UTA arve

UTA Full Service kaart

Iga UTA kaart on väljastatud konkreetse sõiduki registreerimisnumbrile. UTA kaardi väljastamine on tasuta.

Kaardiga saab sularahavabalt maksta kõikide toodete ja teenuste eest, mis on peamiselt raskeveosõidukitele reisi vältel vajalikud.

Igal UTA kaardil on oma PIN- kood, mis võimaldab kaarti kasutada seda aktsepteerivates teenindusjaamades ja tasuda teenuste eest ning mis ühtlasi kaitseb kaarti selle kuritarvitamise eest (nt. kadumise või varastamise puhul).

Juhul kui kaart on kadunud või varastatud, palume meid sellest koheselt informeerida, sest kaart tuleb esimesel võimalusel blokeerida. Asenduskaardi väljastame ilma lisatasuta.

UTA tehingu kinnitus

Iga UTA kaardiga tasumise ajal loeb, kontrollib ja registreerib süsteem andmed, mis on kodeeritud kaardi magnetribale. Tehingu sooritamise kinnitus prinditakse välja ning väljastatakse autojuhile.

Mõnikord on tehingu kinnitamiseks vaja ka autojuhi allkirja.

Samal ajal edastatakse tehingu andmed elektrooniliselt UTA arvelduskeskusesse.

UTA tehingute väljavõte

Kaks korda kuus saab iga UTA klient arvega koos detailse tehingute väljavõtte. Väljavõte sisaldab järgmiseid andmeid:

  • tehingu sooritamise kuupäev;
  • tehingu sooritamise koht;
  • toote tüüp;
  • ostetud kogus;
  • ja toodete/teenuste hind.

Kõik need andmed on kättesaadavad ka elektroonilisel kujul.
Tehingute infot, mis on kättesaadav UTA kliendikeskkonnas (salvestatud nt. xls.-formaadis) saab kasutada raamatupidamises.

UTA arve

UTA koondarve, mida väljastatakse igal 15. kuupäeval ja kuu viimasel päeval, sisaldab infot kõikidest kliendi ostudest.
Summad, millest UTA koondarved koosnevad, on koostatud detailse väljavõtte andmete alusel. Arved on koostatud vastavalt Euroopa seadusandlusele.
Käibemaksu tagastamise protseduuri lihtsustamiseks väljastatakse ka iga riigi ostudega arved eraldi.