Aktsiisimaksu tagastus

Saage tasutud aktsiisimaks tagasi!

Riigid

Selle jaoks, et saaksite aktsiisimaksu osalist tagastust taotleda:

 • Ettevõtte sõidukite täismass peab olema vähemalt 7,5 tonni.
 • Transpordiettevõtted peavad olema Euroopa Liidus registreeritud.
 • Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt.

Erinevate riikide nõuded on erinevad ja seega võib ette tulla veel erinevaid kriteeriume. Meie saame Teid hea meelega aidata! Kontakteeruge meiega meili teel tallinn@uta.ee või telefonil +372 6129 100.

Belgia: aktsiisimaksu tagastus

Lisaks laiale valikule UTA kaardi võimalustele pakume Teie ettevõttele ka osalist Belgia kütuseaktsiisi tagastust.

Aktsiisimaksu osalist tagastust saavad taotleda Euroopa Liidus registreeritud transpordiettevõtted:

 • Kui nende sõidukite täismass on vähemalt 7,5 tonni;
 • Või kui nende sõidukid on M2/M3 kategooria sõidukid (9 ja rohkem istekohta);
 • Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt. Igal sõidukil peab olema oma kütusekaart vastava sõiduki registreerimismärgiga.  Tagastust saab taotleda 3 aasta jooksul ning tagastus  arvestatakse kehtivate kütuseaktsiisimäärade alusel.

Belgia maksuametile peab saatma taotlusvormid nimega “Berufserklärung” ja “Registration Form”.

Vastavad taotlusvormid ja õpetus nende täitmiseks on saadaval UTA esinduses (meie juures).

Tagastustaotlus

Tegeliku tagastusprotseduuriga saate Te alustada peale edukat registreerimist ja individuaalse ID saamist Belgia maksuametilt.

Vastavad taotlusvormid on saadaval UTA esinduses (meie juures).

Sõidukite arv tuleb kinnitada Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt. Lisaks peab Teil olemas olema iga sõiduki registreerimistunnistus ning vajadusel liisinglepingukoopia või rendilepingu koopia.

Diislimahtude tõendamiseks on vajalikud kõik tankimisarved ja kütuse tarbimisega seotud lisadokumendid. Kui originaalarved on juba edastatud maksuametile, on vajalikud asjakohased koopiad, sest taotlusi käsitleb kaks erinevat võimuorganit.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust UTA esindajatega (meiega)

Prantsusmaa: aktsiisimaksu tagastus

Osalist aktsiisimaksu tagastust saavad taotleda Euroopa Liidus registreeritud transpordiettevõtted:

 • kui nende sõidukite täismass on vähemalt 7,5 tonni
 • või kui neil on M2/M3 kategooria sõidukid (9 ja rohkem istekohta).

Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt. Igal sõidukil peab olema oma kütusekaart vastava sõiduki registreerimismärgiga.  Sularahaga tasutud arvetelt käibemaksu tagasi taotleda ei saa, samuti ei saa käibemaksu tagasi taotleda kütusekaartidega, mis pole seotud kindla sõidukiga.

Kui Te olete sellest teenusest huvitatud, võtke ühendust UTA esindajatega (meiega).

Itaalia: aktsiisimaksu tagastus

Osalist aktsiisimaksu tagastust saavad taotleda Euroopa Liidus registreeritud transpordiettevõtted:

 • kui nende sõidukite täismass on vähemalt 7,5 tonni
 • või kui neil on M2/M3 kategooria sõidukid (9 ja rohkem istekohta).

Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt. Igal sõidukil peab olema oma kütusekaart vastava sõiduki registreerimismärgiga.  Tagastust saab taotleda 3 aasta jooksul ning tagastus  arvestatakse kehtivate kütuseaktsiisimäärade alusel.

Kuidas tagastust taotleda?

Käibemaksutagastuse taotlemiseks on vaja järgmisi dokumente: taotlusvorm ja sõiduki registreerimistunnistuse koopia. Lisaks on vaja sõiduki läbisõidunäidiku näite, kus on näha kuupäevad. 

Taotlusvorme saate küsida UTA-lt.

Meie hoolitseme Teie käibemaksutagastuse taotlusega seotud protseduuri eest.

Tagastusperioodi pikkus?

Tagastusperioodi pikkus võib olla kuni üks aasta. Tähtajaks on järgneva aasta 30. juuni. Eelmise kalendriaasta tagastuse taotlus tuleb esitada enne käesoleva aasta 30. juunit.

Kui Teil tekib lisaküsimusi, kontakteeruge UTA esindajatega (meiega).

Sloveenia: aktsiisimaksu tagastus

Osalist aktsiisimaksu tagastust saavad taotleda Euroopa Liidus registreeritud transpordiettevõtted:

 • kui nende sõidukite täismass on vähemalt 7,5 tonni
 • või kui neil on M2/M3 kategooria sõidukid (9 ja rohkem istekohta).

Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt. Igal sõidukil peab olema oma kütusekaart vastava sõiduki registreerimismärgi ja ettevõtte nimega. 

Tagastuse taotlus

Aktsiisimaksu tagastuse taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • Kaks volituse originaaleksemplari.
 • Võimuasutuse (vaata “võimuasutuse kehtivusaeg”) peaks olema käesoleva kalendriaasta 1. jaanuar. Me soovitame aegumiskuupäeva märkimata jätta.
 • EU tegevusloa koopia.
 • Nende mootorsõidukite registreerimistunnistuse koopiad, mis sõitsid tagastusperioodil Sloveenias.  Kui sõiduki registreerimistunnistusel märgitud omanik ei lähe kokku tagastusvormil märgitud omanikuga (näiteks on sõiduk liisitud või vahetas ettevõte nime), on vaja esitada vajalikud tõendid (näiteks liisinglepingukoopia).
 • Juhul kui Teil on ka kolmandate isikute arved, palume need meile tuua/saata.


Aktsiisimaksu tagastuse taotlemine Sloveenias on võimalik alates 2009. aasta juulist. Alates 2010. aastast on tagastuse suurus kuiselt fikseeritud.

Tagastusperiood

Aktsiismaksu tagastust saab Sloveenias taotleda kvartaalselt või aasta kaupa. Tagastust on võimalik muuta aasta pealt kvartaalseks, aga sellisel juhul võib ilmneda, et aegunud kvartaalsete arvete eest tagastust ei saa (vaata “UTA taotluste tähtajad”). Näiteks võite Te kaotada esimese kvartali tagastussumma, kui otsustate teises kvartalis tagastusperioodi kvartaalseks muuta. Sama kalendriaasta jooksul ei saa muuta kvartaalset tagastust aastaseks tagastuseks.

Taotluse tähtajad

Aastasel ja kvartaalsel tagastusel on erinevad tähtajad.

Kvartaalne tagastus

Kvartaalse tagastuse korral tuleb dokumendid UTA-le esitada kvartalile järgneva kuu 30. kuupäevaks.

Aastane tagastus

Aastase tagastuse korral tuleb dokumendid UTA-le esitada järgneva aasta 15. veebruariks.

Kui Teil tekib lisaküsimusi, kontakteeruge UTA esindajatega (meiega).

Hispaania – aktsiisimaksu tagastus

Kas Te soovite taotleda Hispaaniast aktsiisimaksu tagastust, et oma ettevõtte likviidsust parandada? Me aitame Teid administratiivsetes ülesannetes, et tagastusprotsess oleks kiire ja probleemideta!

Osalist aktsiisimaksu tagastust saavad taotleda Euroopa Liidus registreeritud transpordiettevõtted:

 • kui nende sõidukite täismass on vähemalt 7,5 tonni
 • või kui neil on M2/M3 kategooria sõidukid (9 ja rohkem istekohta).

Tagastust saab taotleda ainult “professionaalse kütusemüüja” poolt väljastatud arvetelt. Igal sõidukil peab olema oma kütusekaart vastava sõiduki registreerimismärgi ja ettevõtte nimega. Sularahaga tasutud arvetelt käibemaksu tagasi taotleda ei saa, samuti ei saa käibemaksu tagasi taotleda kütusekaartidega, mis pole seotud kindla sõidukiga.

Hüvitismäär

Riiklik hüvitismäär on 0,1 senti liitri diisli eest (regionaalselt saab see olla kuni 4,9 senti liitri diisli eest)  – määrad võivad ilma etteteatamiseta muutuda.

Maksimaalselt hüvitatakse aastas ühe ettevõtte kõikide sõidukite eest kokku 50 000 liitri diisli osaline aktsiismaks.

Taotlemine

Selle jaoks, et Hispaaniast aktsiismaksu tagastust taotleda, peab ettevõte ja selle sõidukid Hispaania maksuametis registreerima. Kui käesoleva kalendriaasta jooksul lisandub ettevõttele uusi sõidukeid või ettevõte loobub mõnest oma sõidukist, tuleb sellest teavitada ka Europa Tax’i. UTA koostöös Hispaania fiskaalesindajaga – Europa Tax – hoolitseb kõigi Teie administratiivsete ülesannete eest.

Kui Teil tekib lisaküsimusi, kontakteeruge UTA esindajatega (meiega).