Sõidukite kategooriad Kõik sõidukid
Teed Kiirteedel (Motorways, expressways)
Tunnelid/ sillad Ei ole kohaldatav
Teemaksu tüüp Kilomeetri hinnaga
OBU Ei
Kasutajate tüüp Registreeritud ja registreerimata kliendid
Maksmismeetod registreeritud kasutajatele Hiljem maksmine (post-pay) DARS Card Transporter’iga. Seda saab laadida UTA kaardiga.
Maksmismeetod registreerimata kasutajatele
Allahindlused Jah
Arve Kliendid saavad arve UTA-lt
Teemaksu käibemaks 22%. Käibemaksu saab läbi UTA tagasi taotleda.